Emmausz Alapítvány - bemutatkozás

 

Az Alapítvány neve:

EMMAUSZ Alapítvány oktatási, művelődési célokra

Az Alapítvány székhelye:

1052 Bp. Haris köz 2.

Az alapítvány céljai:

 • Jövőkép: Célunk a magyarországi demokratikus társadalomért és közéletért felelősen tevékenykedő, széleskörűen képzett, művelt és a munkaerőpiacon versenyképes felnőtt generáció, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportok tagjaira.
 • Küldetés: A felnőtt generáció képzésének, esélyegyenlőségének elősegítése.

Az Alapítvány célja elérése érdekében a következő tevékenységeket végzi:

 • A felnőttképzés részére rendezvények, tanfolyamok, továbbképzések, tréningek szervezése
 • A felnőttképzésben használatos anyagok és eszközök előállítása és forgalmazása
 • A fentiekhez csatlakozó szervező és reklámtevékenység
 • Munkaközvetítés
 • A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok képzésének és foglalkoztatásának elősegítése (nők, gyermekek, fiatalok, fogyatékosok, fogvatartottak, idősek, határon túli magyarok)
 • Felnőttképzési helyek kialakításának és fenntartásának támogatása, saját felnőttképzési hely(ek) működtetése
 • Esélyegyenlőségi programok tervezése megvalósítása, nyomonkövetése
 • A képzési/oktatás és a munkaerőpiac kapcsolatainak erősítése
 • Oktatási, gazdasági, foglalkoztatási és szociális partnerek együttműködések bővítése, támogatása
 • Képzési és foglalkoztatási programok roma származású fiataloknak és felnőtteknek
 • Nemzeti és európai uniós humánerőforrás-fejlesztési programokhoz kapcsolódó tanácsadás és menedzsment feladatok ellátása
 • Művészeti tevékenységek ( nevelés, oktatás, és kulturális programok) támogatása
 • szervezési, monitoring, audit, és tanácsadó tevékenység az oktatási, gazdasági, foglalkoztatási, művészeti és szociális tevékenységek területén
 • eLearning rendszerek kialakítása és működtetése, népszerűsítése, terjesztése
 • fejlesztési partnerségek létrehozása és működtetése oktatási, szociális, gazdasági, foglalkoztatási, civil és egyházi partnerek közreműködésével
 • intézmények közötti hálózatépítés, a hálózatban való működés elősegítése
 • családbarát munkahelyek kialakítása érdekében szervezetfejlesztés elindítása, kísérése, monitorozása európai színtű eredmények elérése érdekében
 • kis és közép-vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása képzéssel, követéssel, tanácsadással, hálózatépítéssel, szervezetfejlesztéssel

E célok eléréséhez az Alapítvány a következő struktúrában végzi tevékenységét:

 1. Munka és Család Összeegyeztetése Műhely: családbarát tárgyú projektek, kutatómunkák gondozása
 2. Művészetpártoló Műhely: művészeti, különösen az egyházzenei művészeti tevékenységek támogatása, tehetséggondozás, civil és egyházi kezdeményezések pártolása
 3. Hit és Emberség Műhely: különleges egyéni kezdeményezések, emberek, emberséges célok felkarolása, szolgálata (különös tekintettel a keresztény értékek közvetítésére)
 4. Munka és Család Audit Bizottság: szakértői testület a Munka és Család Audit díj odaítélésére.

Az Alapítvány a közhasznú szervezet követelményei szerint végzi tevékenységét arra tekintettel, hogy céljai és feladatai az 1997. évi CLVI. törvény 26 § -ának c.) 3., 4.,11. és 13. alpontja szerinti alábbi közhasznú tevékenységek:

 • tudományos tevékenység, kutatás
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
 • magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi és külföldi magánszemély vagy jogi személy pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat


EMMAUSZ ALAPÍTVÁNY
Oktatási, művelődési célokra
1052 Budapest Haris köz 2.

Az Alapítvány 2006-ban közhasznú alapítvány lett.
Kérjük, segítse munkánkat adója 1%-ával
Adószámunk:
18009767-1-41


Emmausz Alapítvány

Az alapítvány 1992.-ben került megalapításra a rendszerváltás éveiben. Célul tűzte ki a felnőttképzés révén a demokratikus tárdalom és közélet kialakításához való hozzájárulást.

Tevékenységi területek

Európai felnőttképzési szervezetekkel kapcsolatépítés

Jövőműhely, szupervízió közösségépítők számára képzők képzése programok

Empowerment, Környezetvédelem

Dönts Magad! társasjáték kiadása az együttműködés, beszélgetési helyzetek megteremtésére a hétköznapi élethelyzetek értékelése kapcsán, melyek az egyén, a közösség és a környezet életminőségét egyaránt befolyásolják. Általános és középiskolák környezetvédelmi köreiben 100 példány átadása.

Szociális terület

Bölcsődei középvezetők akkreditált kompetencia-tréningje: kommunikáció, konfliktuskezelés, stresszkezelés, csoportvezetés, csoportfolyamatok értelmezése, bölcsődei munka továbbfejlesztése, jövőműhely területeken – a TCI (Témacentrikus interakció) módszerével.

Középvezetők kompetencia tréningje Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (akkreditált TCI tréning)

Az akkreditációt a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Szakmai Továbbképző Bizottsága végezte. Évente 2 tréning került lebonyolításra.

Felnőttképzés

Együttműködés a Magyarországi Témacentrikus Interakció Egyesülettel (MTCIE)

Részvétel a TCI módszerrel szervezett személyiségfejlesztő, módszertani, kríziskezelő és szupervíziós képzések szervezésében és lebonyolításában, külföldi trénerek meghívása, ösztöndíj lehetőségek feltárása diákok, munkanélküliek és nagycsaládosok számára.

Női és férfiszerepek a társadalomban

Férfiak számára outdoor tréningek szervezése, férfiszerepek a családban és a társadalomban tartalommal. Hétvégék szervezése diákoknak, aráknak és fiaiknak a korszerű férfi identitás megélésének , a család és munka összeegyeztetésének elősegítésére.

Női körök

A kívánatos flexibilitás: a munka és család összeegyeztetése esték asszonyoknak, akik a családot a munkával szeretnék összeegyeztetni

Szakértő delegálása a Leonardo program WOJOB Programjába.: Olasz Talete civil szervezettel együttműködés a kutatásban és felmérésben e-learning program fejlesztésben nők számára akik vállalkozók, vagy vállalkozást szeretnének indítani.

Oázis Női Kör rendszeres összejövetelei Budapesten.