Tevékenységi körök


Európai felnőttképzési szervezetekkel kapcsolatépítés
Jövőműhely, szupervízió közösségépítők számára képzők képzése programok
Empowerment
, Környezetvédelem

Dönts Magad! társasjáték kiadása az együttműködés, beszélgetési helyzetek megteremtésére a hétköznapi élethelyzetek értékelése kapcsán, melyek az egyén, a közösség és a környezet életminőségét egyaránt befolyásolják. Általános és középiskolák környezetvédelmi köreiben 100 példány átadása.

Szociális terület

Bölcsődei középvezetők akkreditált kompetencia-tréningje: kommunikáció, konfliktuskezelés, stresszkezelés, csoportvezetés, csoportfolyamatok értelmezése, bölcsődei munka továbbfejlesztése, jövőműhely területeken – a TCI (Témacentrikus interakció) módszerével.

Középvezetők kompetencia tréningje Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (akkreditált TCI tréning)

Az akkreditációt a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Szakmai Továbbképző Bizottsága végezte. Évente 2 tréning került lebonyolításra.

Felnőttképzés

Együttműködés a Magyarországi Témacentrikus Interakció Egyesülettel (MTCIE)

Részvétel a TCI módszerrel szervezett személyiségfejlesztő, módszertani, kríziskezelő és szupervíziós képzések szervezésében és lebonyolításában, külföldi trénerek meghívása, ösztöndíj lehetőségek feltárása diákok, munkanélküliek és nagycsaládosok számára.

Női és férfiszerepek a társadalomban

Férfiak számára outdoor tréningek szervezése, férfiszerepek a családban és a társadalomban tartalommal. Hétvégék szervezése diákoknak, aráknak és fiaiknak a korszerű férfi identitás megélésének, a család és munka összeegyeztetésének elősegítésére.

Női körök

A kívánatos flexibilitás: a munka és család összeegyeztetése esték asszonyoknak, akik a családot a munkával szeretnék összeegyeztetni

Szakértő delegálása a Leonardo program WOJOB Programjába.: Olasz Talete civil szervezettel együttműködés a kutatásban és felmérésben e-learning programfejlesztésben nők számára akik vállalkozók, vagy vállalkozást szeretnének indítani.

Oázis Női Kör rendszeres összejövetelei Budapesten.