Tevékenységek


Az Alapítvány a céljai elérése érdekében a következő tevékenységeket végzi:

  • szervezési, monitoring, audit, és tanácsadó tevékenység az oktatási, gazdasági, foglalkoztatási, művészeti és szociális tevékenységek területén
  • eLearning rendszerek kialakítása és működtetése, népszerűsítése, terjesztése
  • fejlesztési partnerségek létrehozása és működtetése oktatási, szociális, gazdasági, foglalkoztatási, civil és egyházi partnerek közreműködésével
  • intézmények közötti hálózatépítés, a hálózatban való működés elősegítése
  • családbarát munkahelyek kialakítása érdekében szervezetfejlesztés elindítása, kísérése, monitorozása európai szintű eredmények elérése érdekében
  • kis és közép-vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása képzéssel, kíséréssel tanácsadással, hálózatépítéssel, szervezetfejlesztéssel

E célok eléréséhez az Alapítvány a következő struktúrában végzi tevékenységét:

Munka és Család Összeegyeztetése Műhely: családbarát tárgyú projektek, kutatómunkák gondozása

Művészetpártoló Műhely: művészeti, különösen az egyházzenei művészeti tevékenységek támogatása, tehetséggondozás, civil és egyházi kezdeményezések pártolása

Hit és Emberség Műhely: különleges egyéni kezdeményezések, emberek, emberséges célok felkarolása, szolgálata (különös tekintettel a keresztény értékek közvetítésére)

Munka és Család Audit Bizottság: szakértői testület a Munka és Család Audit díj odaítélésére.

Az Alapítvány a közhasznú szervezet követelményei szerint végzi tevékenységét arra tekintettel, hogy céljai és feladatai az 1997. évi CLVI. törvény 26 §-ának c.) 3., 4.,11. és 13. alpontja szerinti alábbi közhasznú tevékenységek:

  • tudományos tevékenység, kutatás
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
  • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
  • magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.